Musicalnet.cz

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Creative Commons License
Email Tisk

Monte Cristo připlouvá

Historie muzikálu Monte Cristo
5. 6. 1998 skončil v Kongresovém centru Praha muzikál Dracula. Pak následovala rozsáhlá rekonstrukce celého objektu a na závěr všeho snažení zasedání Mezinárodního měnového fondu. Karel Svoboda, Richard Hes a Zdeněk Borovec však také pracovali. Připravovali totiž nový muzikál Monte Cristo, který by měl zrekonstruovaný prostor kulturně otevřít. A tak se vlastně tvořilo na dvou frontách zároveň. Po dvou letech pilné práce byl poprvé veřejnosti představen původní český muzikál z dílny tvůrců Draculy, muzikál Monte Cristo.

O čem je muzikál Monte Cristo
1815. Do přístavu v Marseille připlouvá loď Faraon. Velí jí Edmond Dantes, který převzal velení po smrti kapitána. Účetní Danglars(který sám chce být kapitánem) nařkne Edmonda ze spojení s Napoleonem. Ten svému otci vysvětlí, že pouze na žádost svého kapitána převáží list do Paříže. Pak se vítá se svou snoubenkou Mercedes - to je zase trnem v oku sokovi v lásce, vojáku Morcerfovi. Zatímco ostatní oslavují šťastný návrat v přístavní krčmě, on a Danglars spolu napíší udání. Nastává překrásný den: Edmond si bere svou snoubenku Mercedes za ženu. Všichni jsou šťastni, avšak před požehnáním vtrhne do kostela komisař a zatýká Edmonda Dantese, aby ho vzápětí odvezl do pevnosti na ostrov If. Všichni jsou zděšeni, jen Danglars a Morcerf vědí proč a díky komu byl Edmond zatčen.

1816 - 1824. Edmond Dantes v pevnosti If marně přemýšlí, proč je bez viny a soudu ve vězení. Vzpomíná na svou milovanou Mercedes. Ta nemá o svém milovaném žádné zprávy. Je živ či už mrtev? Morcerf se jí stále dvoří a ona po dlouhé době svolí ke svatbě. Je to však svatba bez radosti, stále myslí na Edmonda. V tu dobu si její tvář už Edmond už málo vybavuje, ale stále si pamatuje její lásku. Už není oním tvrdohlavým Edmondem, je to zlomený člověk, stín svého Já. V pevnosti je též uvězněn abbé Faria, který se snaží pohádkovým jměním vykoupit na svobodu. Nikdo mu ale nevěří. Začne tedy tajně kopat chodbu na svobodu, ale chybou výpočtu se prokope do kobky Edmonda Dantese.

1824 - 1832. Edmond Dantes a abbé Fária si vypráví své pohnuté příběhy. Abbé pomáhá odhalit Edmontovi krutou pravdu: za jeho neštěstí mohou Danglars s Morcerfem. Edmond všem svým nepřátelům slibuje krutou pomstu. Aby ji mohl vykonat, začíná se od abbého učit všechny lidské znalosti a vědy, jazyky a dovednosti. Oba začínají společně kopat chodbu ke svobodě. Edmont je rozhodnut utéci za každou cenu. Danglarsovi se podařil jeho záměr: stal se kapitánem lodi, která se stala lodí pašeráckou a pirátskou. Spolu ze stejně prohnanou krčmářkou odírají také vlastní posádku. Mercedes spolu se svým synem Albertem jezdí z Paříže navštěvovat nemocného otce Edmonda Dantese, majitele lodi Faraon. Více než choroba ho trápí synovo nevysvětlitelné zmizení. Oba dva se trápí pro jednoho člověka.

Když starý muž zemře, nemá Mercedes již nikoho, než svého syna Alberta, jehož otcem je Morcerf, který dělá kariéru u vojska - už je skoro generál. Syn se matky vyptává na námořníka Dantese, ale ona o něm nechce mluvit - stále ji to bolí. Po celou dobu hloubí dva vězni v pevnosti If chodbu. Edmond se stále učí novým poznatkům. Kvůli podlomenému zdraví těžce onemocní abbé Faria, Edmond se o něj stará a kope dál sám. Těsně před svou smrtí mu abbé svěřuje tajemství o pokladu nesmírné ceny, dává mu mapku i požehnání k útěku. Edmond je zdrcen jeho smtí, ale využije ji: zašije se do pytle na mrtvoly místo abbého a je místo něj vhozen do moře. Podaří se mu přežít a dostane se i na bájný ostrov Monte Cristo, kde je schován onen poklad. Dozrál čas pro odplatu.

1836. Generál Morcerf pořádá slavnost, na které je přítomna elita Paříže a nechybí ani bankéř Danglars s chotí. Mercedes se ptá Alberta, proč dorazil pozdě. Ten všem vypráví o svém únosu v Itálii a jak ho vysvobodil hrabě Monte Cristo, kterého byl osobně pozvat. Vchází Monte Cristo a v Mercedes se zastavuje srdce: toho muže odněkud zná! Raději odchází do zahrady. V duchu vzpomíná na Edmonta a uvažuje o své vině. Z dáli jakoby slyšela jeho hlas. Edmond - Monte Cristo se ovládne a jako hrabě představuje svou schovanku Haydée. Ta okouzlí všechny přítomné, nejvíce však Alberta. Morcerf uvažuje, odkud zná její tvář. Danglars se vlichotí do přízně hraběte a nabídne služby své banky.

Albert přichází na návštěvu k Monte Cristovi, který právě trénuje střelbu. Hrabě pozná, že přišel za Haydée a nechává je o samotě. Albert se nešikovně vyznává ze své lásky k ní, ona mu zase vypráví svůj příběh. Jejich láska ale hatí Monte Cristovy plány. Hrabě zařídí, aby se Morcerforvo jméno ve spojení se smrtí rodičů Haydée před mnoha lety propíralo v bulváru, stejně jako Danglarsova banka, která spěje ke krachu. Morcerf navštíví Danglarsse a chce dementi. Ten mu mimo jiné sdělí, že hrabě má očitou svědkyni. Morcerf pochopil, kdo je Haydée a odchází. Ani Danglars na tom není dobře - příliš riskoval a přišel o peníze. Věřitelé dotírají, on ale kličkuje. Nakonec dává příslib, že je všechny zítra ráno vyplatí. Ten ale nemíní dodržet. Do lóže v divadle vtrhne Albert a vyzve hraběte na souboj kvůli pohaně jména svého otce. Hrabě přijímá a po jeho odchodu vyjeví pravdu Haydée: Albert je synem vraha jejích rodičů. Mezitím je Morcerf na pokraji zhroucení - necítí se vinen, ale tuší, že bude odsouzen. Nakonec se sám před sebou očišťuje a jde udělat další zločin - zabít svědkyni.

Danglars prchá v převlečení z Paříže, ale jeho žena nechce žít s chuďasem. Chce mu utéct i s svými ulitými penězi, on ji však ošálí a uteče jí s nimi. Monte Cristo svádí boj nejtěžší: boj sám se sebou. Edmond Dantes chce pomstu, hrabě Monte Cristo o ní pochybuje. Slyší i hlas abbého Fárii, jehož ideálům se možná zpronevěřil. Haydée se vyznává ze své lásky k Albertovi, už nechce být jen otrokyní a svědčit v soudních síních. Morcerf chce zabít Haydée, ale Monte Cristo ho zastaví. Začínají bojovat, hrabě začíná podléhat Morcerfovi. V tu chvíli ho zastoupí Edmond Dantes - Morcerf v boji s duchem prohraje svůj život. První pomsta je dokonána. Mercedes přichází za Monte Cristem - chce zachránit Alberta. Hrabě chce jen spravedlnost a líčí ji zradu na své osobě. Mercedes zdrcena odchází. Danglars chce prchnout, ale přízraky minulosti ho dopadnou, připoutají na Faraona a pošlou na otevřené moře. Nyní již Danglars ví, že prohrál - tentokrát svůj život a že bude platit. Druhá pomsta je dokonána.

Monte Cristo - Edmond Dantes bilancuje. S pomocí abbé Fárii dochází konečně k poznání, že dobro je víc než pomsta. Svět, který si vytvořil, se nyní boří. Hrabě i námořník docházejí na konec své cesty. Ještě poslední věc zbývá: souboj. Albert odhazuje svou zbraň, Monte Cristo jej chce zastřelit - pro svou čest. Hlas abbé Fárii, jeho otce a dalších lidí jej však zarazí. Albert je zachráněn, Haydée ho objímá a Monte Cristo očišťuje i svou duši. Odpouštějí si s Mercedes své viny, a zažívají první společné štěstí. Z dávných dob připlouvá loď Faraon se všemi postavami a odplouvá na pouť životem ve štěstí. Odplouvá ke svobodě a volnosti, k ostrovu snů, k ostrovu Monte Cristo.

Tuto hru v Čechách uvádela společnost Monte Musical od 13. 12. 2000 do 21. 12. 2002 v Kongresovém centru Praha.

Kongresové centrum Praha, generálka 11. 12. 2000

1884-02a 1884-05a 1884-09a 1884-13a 1884-18a
1884-22a 1884-24a 1884-27a 1884-29a 1884-36a
1885-01 1885-09 1885-10 1885-13 1885-15
1885-17 1885-21 1885-26 1885-31 1886-03a
1886-04a 1886-09a 1886-14a 1886-19a 1886-25a
1886-29a 1887-08 1887-09 1887-10 1887-16
1887-22 1887-26 1887-29 1887-32 1887-33

Komentáře k článku

* Jméno
* Mail
WWW
Přidat komentář
Opište kód   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
 
Sdílej na Facebooku

Creative Commons

Creative Commons License
Photo & text by Michal Škvor & team Musicalnet.cz is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License. Based on a work at www.musicalnet.cz

Certifikace

Tyto stránky jsou archivovány v systému Národní Knihovny v projektu

 STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR


Musicalnet.cz

Copyright © Michal Škvor & team, 2004 - 2024 pro Musicalnet.cz. Všechna práva vyhrazena. Fotografie ani články nelze používat na jiných webech bez písemného svolení autorů.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.