Musicalnet.cz

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Creative Commons License
Email Tisk

Jekyll & Hyde se přesunul vraždit do Brna!

Hyde bezostyšně řádí v LondýněMnoho muzikálových nadšenců určitě očekávalo listopadovou novinku Městského divadla Brno s napětím, vzrušením a očekáváním. Je řeč o oblíbeném muzikálu Jekyll & Hyde, jehož první uvedení mělo v Praze derniéru v roce 2007, kdy jeho návštěvnost bohužel nebyla příliš velká. Ač se mnoho fanoušků snažilo derniéru oddálit, byla sepsána i petice, nepovedlo se. A teď, čtyři roky od pražské derniéry MDB uvedlo do České republiky Jekylla v novém kabátě znovu.

Lucy Hyde odpuzuje a přitahuje zároveňPro muzikál Jekyll & Hyde byla předlohou novela Roberta Louise Stevensona Podivný případ dr. Jekylla a pana Hyda. Dnes je známý a uváděný v mnoha částech světa. Namátkou uvedu například Německo, Španělsko nebo třeba Austrálii.

Komu vděčíme za muzikálovou podobu Podivného případu? Krásnou hudbu složil Frank Wildhorn, neméně důležitý scénář a texty zpracoval Leslie Bricusse. Viděla jsem jak pražskou verzi, tak i broadwayskou. Proto jsem se nemohla dočkat, až zhlédnu i tu nejaktuálnější – brněnskou, Emma odcizeného Jekylla přesto nechce opustit...samozřejmě s živým orchestrem, bez něhož si tento úžasný muzikál nedokážu představit.

V díle se nám jako hlavní postava představuje doktor Jekyll, který svůj život zasvětil výzkumu transcendentální medicíny. Léta provádí řadu pokusů a pokouší se přijít na to, jak od sebe oddělit dvě protichůdné existence – dobro a zlo. My se s ním setkáváme ve chvíli, kdy plánuje svůj nejdůležitější experiment vyzkoušet na živém člověku. Jekyllova první proměna v Hyda laboratořiZáměr se mu ovšem nepovede, protože správní rada nemocnice je zásadně proti. Jekylla se tedy snaží ukonejšit a povzbudit jeho budoucí manželka Emma Carewová a přítel John Utterson.

Jekyll se však odhodlá k zásadnímu kroku - vyzkouší experiment sám na sobě. Po požití preparátu se mění v Hyda, krutého tvora, který se brzo začne bavit zabíjením v uličkách Londýna. Začne se zajímat i o Lucy Harrisovou, prostitutku, s níž se Jekyll setkal. Zatímco Hydův vliv sílí, Jekyll začíná nad transformacemi ztrácet kontrolu a uvědomuje si, že ohrožuje nejen svůj život, ale i životy ostatních. Aby toho nebylo málo, Lucy se do Jekylla zamiluje a Emma je nešťastná jak ze špatného stavu svého snoubence, Petr Gazdík alias doktor Jekyll při Konfrontaci...tak i z možnosti, že ji Jekyll už nemiluje. Jak vše nakonec dopadne? Na to se běžte podívat do divadla.  

Je dobře, že každá ze tří verzí, které jsem viděla, je trochu odlišná. Změny se objevují hned u postavy Hyda. Ne každý by si myslel, že tato osoba jde ztvárnit různě, ale je tomu tak. Zatímco Petr Gazdík Hyda nepojímá příliš brutálně, ale spíš jako inteligentního nebezpečného zvrhlíka (popisuje ho jako člověka, který se chová zle, a ještě ho to těší), ...kde se mění v HydaMarian Vojtko se více kloní ke „skotačivě-bláznivé“ kruté formě a třeba ve vídeňské verzi Thomas Borchert pojímá Hyda až zvířeckou formou. Ztvárnění této role má mnoho podob, a to se mi líbí. Navíc žádnou muzikálovou verzi Hyda nejde označit za špatnou, u každého diváka se individuálně rozhodně, které ztvárnění je mu nejbližší.

Petr Gazdík tedy Hyda, jak už jsem napsala výše, ztvárňuje jako inteligentního muže, který se rád mstí, vraždí a baví se tím. Skvělá company v nočních londýnských uličkáchCož ale většinou divákům moc nevadí vzhledem k charakteru zavražděných postav. Je také hned jasné, že Gazdíkův Hyde nesnáší pokrytectví, neboť ho hojně vyčítá členům správní rady, které potom povraždí.

Pěvecké party Gazdík odzpíval dobře, herecky byl pro mě o něco slabší. Mám raději krutější a děsivější ztvárnění Hyda, a to jsem u Gazdíka nenalezla. Nebohá Lucy je nakonec Hydem zavražděnaPři konfrontaci jsem uvítala pohybovou změnu, kdy se místo stereotypního pohybu doleva, doprava a zase zpátky, Jekyll/Hyde otáčel do všech stran.

Na rozdíl od pražské verze se Hyde neštítí ani sprostších výrazů. Ale po textové stránce rozhodně nedojde jen na pár připsaných slov navíc – texty jsou totiž úplně jiné. Překladu se zhostili hned tři lidé: Petr Gazdík (který si vedle hlavní role postaral ještě i o režii), Karel Škarka (můžete ho vidět jako Johna Uttersona) a Jan Šotkovský (zároveň dramaturg tohoto představení). Členové správní rady, kteří Jekyllovi zamítnou experimentJe to velmi zvláštní pocit, znát pražskou verzi poměrně dobře a přesně, a poté zhlédnout představení v tomto směru úplně jiné.

Ač budu brněnskou verzi porovnávat s pražskou, upozorňuji předem, že pražská verze byla sice první v České republice, ale to neznamená, že ji považuji za nadřazenou té brněnské. Neplatí ovšem ani opak. Přirovnala bych to k filmu s dabingem - v některých místech je dabing lepší než originál, v jiné části je to naopak.

Poslední scéna: svatba Emmy a Jekylla v domě nevěstina otce sira Danverse

Možná se ptáte, proč taková změna v jednom z nejdůležitějších aspektů představení. Petr Gazdík se nechal slyšet, že v pražské verzi nebyla taková dramatická a věcná sdělnost, jakou by si s kolegy přáli, a proto se rozhodli k celému přepsání, a ne jen k úpravě. Pokud jste neviděli pražskou verzi, texty vám přijdou povedené. Pokud jste ji viděli, při prvním zhlédnutí té brněnské si budete nejspíš v duchu zpívat pražský text a porovnávat. Texty si samozřejmě zachovaly své sdělovací poselství, ale ve slovech se rapidně lišily:

 

Srovnání textu v písni "Žít!"
Pražská verze Brněnská verze

Zvířata v zoo se nesmí rvát
nemůžou zabíjet zvěř
dravec se nudí, když dostává žrát
dravec jsem já to mi věř!

Chtíč, tahle sžíravá touha
žene mou duši jak mor
chtíč je můj pán, já jsem slouha
a nesnáším vzdor!

A já
Sám
chci s nebem se prát
dokážu vám
všem, že
já sám
budu obcovat
se samým bohem

A já vím
že
jsem nesmrtelný
a ďábel
bude při mně stát

a já vám
všem ukážu teror
co umí rozpoutat
pouze a jenom Edward Hyde!

Dnes už vím, že se život má žít!
Sice v hříchu však naplno žít!
Tuhle pravdu si nenechám brát!
Je to svoboda jménem Edward Hyde!

Divoká zvířata v kleci žijí
já bych jim svobodu přál
i v nás se ukrývá dost bestií
ze mě bude jejich král!

Z chtíče teď šílím v extázi
a v hrudi mi plamen vzplál
jak oheň si směr vpřed razí
zlo žene mne dál!

Dnes chci
říct
Bohu, že je lhář
strhnout nebesa
Chci pryč
dát
svoji lidskou tvář
satan zaplesá

Už vím
mám
v sobě sílu pekla
a ďáblům
bych lekce moh dát

jak žít
s tím
že zem se nás zřekla
mé jméno zní Edward Hyde!

Krásné je cítit jak vládne noc!
Krásné je cítit všechnu svou moc!
Zlo a násilí budou můj ráj!
Vždy jsem toužil žít jako Edward Hyde!

 

Kromě Lady Beaconsfieldové si své hříchy odskáče i opovrženíhodný biskupJako zajímavost mohu uvést, že je muzikál díky novým textům o něco vtipnější a divák se párkrát pousměje. Příkladem je vražda bohaté a vlivné Lady Beaconsfieldové, členky správní nemocnice sv. Judity, která rozhodně není taková, jakou ji ostatní vidí. K laskavosti, štědrosti a pomoci bližnímu má totiž daleko, ač se snaží, aby to tak nevypadalo a ona mohla stále veřejně vystupovat pod maskou všeobecného blaha.

Vražda Lady Beaconsfieldové
Pražská verze Brněnská verze

Hyde: Drahá Bestie, na Vašem místě bych nenosil drahé diamanty na ulici. Nikdy nevíte, co se může stát.

Nevím, jak zní Vaše poslední vůle, ale já ten náhrdelník s Vaším dovolením věnuji na dobročinné účely.

Malý dárek od zesnulé Lady Beaconsfield. (Dává šperky žebrákovi)

Hyde: Tak! A teď se podíváme na tebe,
ty stará mrcho. Jak tě znám, odkázala jsi
v poslední vůli všechny peníze sama sobě. Ale neboj se, pošlu je do pekla za tebou!

Lady Beaconsfieldová: Prosím!

Hyde: No ne?! To je asi poprvé, co ti něco takovýho vyšlo z pusy, ty pokrytecká svině!
(Šperky hodí žebrákovi)
Drobná pozornost od madam!

 

Jedna z Jekyllových písní, které jste v pražské verzi nemohli slyšetPár dalších textů bylo přidáno a pár odebráno. V představení se neobjeví píseň „Práce a jenom práce“, ale zato uslyšíte dvě písně, které nezazněly ani v pražské, ani v broadwayské verzi. Občas jsem se nemohla zbavit dojmu, že texty chtějí být za každou cenu jiné, a tak na rozdíl pražské verze (kde byla například věta Slovo já mám poslední, nebo Takový já jsem), byla alespoň drobná změna (Slovo mé je poslední, nebo Takový jsem já). Ale to byl nejspíš záměr.

Emma tančící se Simonem, jejím vroucným obdivovatelemNěkteré texty byly více výstižné, jiné naopak méně. Simon Stride, ctitel Emmy, se na zásnubách projeví razantněji a více do něj vidíme - je to muž okouzlený Emmou a díky tomu nenávidí Jekylla, zatímco v pražské verzi z jeho textů vyznívá hlavně starost o Emmu. Naopak v písni „Štít (název pro pražskou verzi, v originále „Facade – fasáda, pozlátko), se zpívá o tom, že každý má svou masku – svůj štít, za který se rád schová, s kterým se rád přetvařuje. Nahrazení slova štít slovem styl už není tak výstižné.

Srovnání textu v písni "Štít"
Pražská verze Brněnská verze

Ženy: Kterou skrývá
Všichni: Za svůj nešťastný štít.
Člověk dvě duše má
je v něm dobro i zlo
chodí po provaze
je jako kyvadlo!
Ženy: Jen ho trápí
kterým směrem má jít
(v pozadí slyšíme ještě jednu větu od ženského sboru)
schová se za svůj štít
Všichni: Co skrývá každý štít
pozor dej - padá štít!!!

Spider: Znáte důvod?
Všichni: Nutnost zachovat styl!
Dál to zůstane tak
přes to nejde vlak
říkej bramboře nok
styl tvůj cítí pokrok
Bil, Ned: Klidně vsaď si….
Davie: K státu patříš hned víc
chudák ten může shnít
Vlastnictví to je cíl
Všichni: Styl ten umí skrýt
Spider (mluveno): Zkus vidět co skrývá – styl!!!

U hudby se také dočkáme změn, ale ne tak obrovských. V muzikálu totiž figuruje rozšířená orchestrace vídeňské verze Jekylla, ve které je Caspar Richter šéfem hudebního nastudování. Ujal se ho i zde a zastává s dvěma kolegy i funkci dirigenta.

Lucy Viktória Matušovová se od své naděje a snů nenechá odraditPo zhodnocení hlavní role zhodnotím ještě Emmu a Lucy. Ani jedna z nich mě neurazila, ale ani vyloženě nenadchla. Viktória Matušovová coby Lucy předvedla dobrý herecký výkon, zpěv ne vždy zvládala. Její Lucy byla plná odhodlání, naděje a víry v lepší život. Působila také trochu smělejším dojmem, neboť díky přepsaným textům v této verzi Hydovi tyká, což hned působí více nebojácně.

Emma Hany Holišové v blonďaté paruce také občas tápala ve zpěvu, herecky mě stejně jako Viktória přesvědčila víc. Nellie Jana Musilová a Spider Jiří MachZtvárnila něžnou a přesto pevnou ženu ve svých zásadách a odhodlání, která stojí při Jekyllovi až do samého konce, ať se děje, co se děje.

Všichni tři hlavní představitelé ještě rozhodně mohou své výkony vylepšit a já jim držím palce. Z dalších menších rolí mě zaujal pasák Spider Jiří Mach. Pouze mi vadilo, že jsem si ho jednou dokázala splést s Hydem, díky podobnému kostýmu i chování. K představitelům dalších sólových rolí nemám téměř žádné negativní poznámky. Jen představitelce Lady Beaconsfield Haně Horké, nebylo při ve zpěvu vždy rozumět. Company výborně doplňovala scény, nebo tančila podle choreografie Lucie Holánkové.

Smělé dívky lákají potencionální zákazníky do nevěstince Červená krysaScéna se Chritopheru Weyersovi velmi povedla. Jsou hojně využívána propadla a jezdící plošiny. 

Zatímco pražská verze scény Lucie Loosové sází na velkolepost, nebo naopak na zjednodušenou scénu (broadwayská verze by ale v tomto vyhrála na celé čáře), Weyersova scéna odlišná svým přístupem. Neklade důraz na monumentálnost, ale ani není příliš zjednodušená. Jako příklad uvedu scénu v baru „Červená krysa“. Jekyll na návštěvě v nemocnici u svého otceZatímco v pražské verzi při této scéně vyjíždí malé pódium s Lucy a lehkými dívkami do baru, kde sedí početná company, brněnská verze má „Červenou krysu“ zmenšenou, ale zase je zajímavější v tom, že herci do podzemního nevěstince sestupují po schodech do propadla, které s barem posléze vyjede nahoru.

Brněnská inscenace Jekylla není tak nápaditá jako pražská verze. Už neuvidíme zapálenou dlaň Hyda, zvětšovácí sklo a síť v laboratoři, hořící tělo biskupa, Lucy už nebude při svém prvním vystoupení v baru kouřit. Ani její smrt už není tak děsivá, ale vzbuzuje pobavení. Nepočítala jsem s tím, že by Brno okopírovalo nápady od Prahy, ale čekala jsem něco úplně nového. Odlišnosti od broadwayské a pražské verze se zde vyskytují, ale ne ve smyslu nových, dechberoucích nápadů (třeba na způsob zapálené dlaně), což je škoda.

Zničený Jekyll a John Milan NěmecKe správné atmosféře představení neodmyslitelně patří světelný design, který vytvořil David Kachlíř a velmi pěkné kostýmy Andrey Kučerové.

Zaujal mě jeden nelogický moment. Poté co si Hyde poprvé uvědomí sám sebe, opouští laboratoř se slovy: „Zapomněl jsem zhasnout,“ a imaginárně plivne na laboratorní pult, který začne hořet.

Nejznámější píseň muzikálu v podání Petra GazdíkaPokud pražskou nebo broadwayskou verzi muzikálu znáte dobře, v představení si určitě všimnete pár rozdílů. Jedním z mnoha je například to, že zatímco na samém začátku muzikálu v pražské verzi nacházíme Jekylla rovnou v nemocnici, v broadwayské verzi plní na začátku komentátorskou a vypravěčskou úlohu John Utterson a sir Danvers Carew, v brněnské verzi k nám promlouvá hlas Jekylla. Místo aby šla zraněná Lucy za Jekyllem, on jde za ní atd.

Rozhodně bych doporučila koupi programu k představení. Stojí sto korun (stejná cena jako v divadle Hybernia a Broadway nebo Karlín atd.) a je nabitý informacemi. Závěrečná děkovačka ve stojeNaleznete zde životopis autora knižní předlohy R. L. Stevensona, ale i Franka Wildhorna, rozhovory, fotografie a další věci, které by vás mohly zajímat. Ale asi tím nejpodstatnějším je kompletní libreto i mluvené texty! Díky tomuto programu jsem měla možnost vypsat příklady změn textů, za což děkuji.

Co říci nakonec? Z představení budete nejspíš odcházet spokojeni, otázkou však je, zda budete tuto inscenaci chtít vidět znova. Mohu říct, že já ano. Už jen kvůli tomu, abych mohla porovnat alternace.

Hyde se radostně svobodně potuluje po městě Henry Jekyll se chystá vypít osudnou substanci HJ7 ''Dangerous game'' v podání Matušovové a Gazdíka ''Mozková'' zasedací místnost správní rady nemocnice
Emma se snaží zjistit, co se s Jekyllem děje - ten jí ale odmítá prozradit cokoli zásadního Company muzikálu zosobňující nižší vrstvu společnosti Doktor Henry ve své pracovně Lucy se bohužel Hyda jen tak nezbaví

Komentáře k článku

avatar Honzy
0
 
 
Preview nastudovani Jakylla a Hydea v MdB
Vážení, ve čtvrtek 17.11.2011 jsme s kolegou cestovali z Prahy do Městského divadla v Brně, na odpol.předpremiéru muzikálu Jekyll a Hyde.Úroveň brněnských muzikálových inscenací známe, prakticky žádný zde uváděný muzikál nás nezklame.Nyní musíme opět konstatovat, ano takto se musí u nás dělat muzikál na vysoké (i evropské) úrovni.Víme o čem píšeme, za muzikálem jezdíme nejen po naší republice ale i např. do Španělska, Německa, Rakouska i na londýnský West End.Nechceme se pouštět do obsáhlé recenze ještě před premiérou Jakylla a Hydea.Ale hluboce smekáme před tvůrci muzikálu, hlavně režisérem Petrem Gazdíkem (hrál současně a to výborně i hlavní roli).Od prvních tónů i scény je ihned jasné, že půjde o mimořádně zdařilé provedení tohoto světového muzikálu.Režie, práce se světly, scéna, kostýmní výbava, hudební orchestrace a provedení, pěvecké nastudování a celkové i technické nazkoušení muzikálu nemělo chybu.(přitom šlo o druhé veřejné předvedení!!!)Závěrečný standing ovation si všichni 100% zaslouží!Díky za nádherný muzikálový zážitek.Škoda, že v Praze na stejné úrovní nemůžeme zažít něco podobného.Bohužel i nový pražský "Quasimodo" se musí v celkovém srovnání dost stydět.Neváhejte a jedte do Brna se na Jekylla podívat, určitě nebudete litovat!Honzy a Janek
* Jméno
* Mail
WWW
Opište kód   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Přidat komentář
Storno
avatar Romča
0
 
 
Velmi dobře a do detailu napsaná recenze. Autorka se v ní nijak nepodbízí, ale ani lacině nekritizuje bez znalosti věci - smekám! Na rozdíl od Honzyho zbožšťování MDB. Já to mám s Brnem naopak. Možná proto, že nejsem tak zcestovalý...:) Mé hodnocení tohoto v Brně monopolního stánku je jiné: Řemeslně většinou kvalitní, ale zároveň profesorsky chladná představení bez těch správných koulí. Alespoň při pražských hostováních MDB (snad s výjimkou Eastwicku) to tak bylo vždy! Oproti tomu většinou z vás tady opovrhovaná pražská "Broadway" možná není řemeslně dokonalá, ale ten divadelní chtíč, ty emoce, to tam člověk obvykle (u mnoha umělců a aspoň pár týdnů po premiéře) nalézá. Jistě, jsou tam ale. Proto osobně stavím v současnosti na nejvyšší level u nás oba pražské hitmuzikály - protože tam to má grády a šťávu a divadelní chtíč vždy, od prvního do posledního momentu, a to u všech, co na jevišti jsou!

* Jméno
* Mail
WWW
Opište kód   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Přidat komentář
Storno
avatar Veronika Pacasová
0
 
 
Děkuji. Nicméně minimálně zatím na MDB nemám stejný názor jako Vy, protože jsem zatím viděla pouze Jekylla.
* Jméno
* Mail
WWW
Opište kód   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Přidat komentář
Storno
avatar Luk
0
 
 
Musím se zastat Městského divadla Brno. Nevím, co si představujete pod pojmem "správné koule". Pokud to jsou ubohé české popové písničkály postrádající inteligentní texty, hudbu, která se skutečně dá nazvat hudbou - jednoduché melodie i velké arie, to vše samozřejmě v orchestracích. K tomu trochu toho playbacku, nějaké nasvícení a ano - český divák se můe utleskat k smrti. Zvlášťe, když v kostýmech zašustí velká jména muzikálových zpěváků. Ovšem v Brně máme muzikálové herce a okvalitě zdejší scény svědčí především její výsledky. Poukazuji na brněnské inscenace světových muzikálů, o kterých si Praha může nechat leda tak zdát. Srovnáváte s Brodwaý... trochu mě to nutí k úsměvu. Namátkou vzpomínám Kleopatru, Hamleta, Kata Mydláře, Angeliku... jakýsi chtíč tam cítím. A plně respektuji kolegy z Prahy, nicméně si nemohu odpustit poznamenání, že mě momentálně nenapadá jediná melodie z jmenovaných kusů a jediný pocit, který mám je (zcela subjektivní!) pocit z Moniky Absolonové. Bohužel ani jeden kus neshledávám být muzikálem, vždyť hudba v muzikálu má být funkční a má posunovat děj. Je muzikál snad královskou disciplínou, kde by umělci měli zvládnout tanec, zpěv i herecký výraz, nebo jen průměrným představením s plejádou jmen, s občasným zpěvem (který má v pražských produkcích spíše retardační účinek) zabaleno do pozlátka? :-)
* Jméno
* Mail
WWW
Opište kód   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Přidat komentář
Storno
avatar Tereza
0
 
 
Také se musím zastat Městského divadla v Brně, i přes to, že dříve jsem více fandila DB a i DH, ale po čase člověk zjistí, že MdB má ty správné koule a hlavně začne cítit tu úžasnou atmosféru velké scény, velkých hlasů, velkých herců, kteří dávají všechno do toho aby se zalíbili a zasloužili si ten veliký aplaus na konci představení. U MdB hodnotím i živý orchestr a to, že herci zpívají a nezpívá za ně nějaká nahrávka.
Jojo v DB to dřív bylo emotičtější, když Monička Absolonová zpívá skoro se slzami v očích Kleopatru nebo Angeliku. Nebo, když Dasha se Zbyňkem Fricem předvádějí dokonalý pár Angeliky a Peyraca - to mi to divadlo připadalo ještě plné emocí a divadelního chtíče. Bohužel, ty kteří umí DB přestalo obsazovat a nevím, ale teď ty věci mi připadají strohé a nijaké s občas nějakým malým kýčem (např: v Katovi kolečkové brusle)
* Jméno
* Mail
WWW
Opište kód   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Přidat komentář
Storno
avatar Michal Škvor
0
 
 
Je dobré si uvědomit, že do divadel jezdíme, abychom viděli nové inscenace. Někdy i v jiném zpracování. A to se nevyhneme srovnávání. A někdy se nemusí dané pojetí setkat s naším pochopením. Když MdB dělá věci, které jsem osobně zažil v Praze, ne vždy se mi líbí další pojetí. Hair v Brně se mi hodně líbily, Evita už méně. Ale vždy jsem v daném díle dokázal ocenit nápady. Třeba v Bídnících hospodu se stropem z propadla, v Jekyllovi zase hořící laboratoř, projekce či lasery. Nebo Peklo - prostě úchvatné představení.
Vždy se snažíme o vyvážený pohled. I když se jedna jeho strana nemusí někomu líbit. Ale to je život.
* Jméno
* Mail
WWW
Opište kód   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Přidat komentář
Storno
* Jméno
* Mail
WWW
Přidat komentář
Opište kód   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
 
Sdílej na Facebooku

Creative Commons

Creative Commons License
Photo & text by Michal Škvor & team Musicalnet.cz is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License. Based on a work at www.musicalnet.cz

Certifikace

Tyto stránky jsou archivovány v systému Národní Knihovny v projektu

 STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR


Musicalnet.cz

Copyright © Michal Škvor & team, 2004 - 2024 pro Musicalnet.cz. Všechna práva vyhrazena. Fotografie ani články nelze používat na jiných webech bez písemného svolení autorů.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.