Musicalnet.cz

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Creative Commons License
Email Tisk

Muzikál Jesus Christ Superstar rozhodně stojí za návštěvu!

Psát od prvních řádků...Jaký vlastně je muzikál Jesus Christ Superstar z pera Tima Rice a Andrewa Lloyd Webbera v přebásnění Michaela Prostějovského? Je skutečně tak dobrý a uchvacující? A co se odehrává na jevišti za té a té písně? Tyto myšlenky se mi proháněly hlavou, když jsem poslouchala CD s písněmi Andrewa Lloyd Webbera z tohoto představení, živě jsem ho totiž do této doby nikdy neviděla. Když jsem usedla do plného hlediště v Hudebním divadle Karlín, byla jsem velmi zvědavá, co se vše na jevišti odehraje. Mé očekávání se ještě zvětšilo, když jsem pozorovala scénu, jejíž provedení se mi i posléze moc líbilo. Scénu vytvořil Mihail Tchernaev, nesmím zapomenout, že vytvořil také kostýmy pro toto dílo.

Kristus vnímá nespravedlnostiNa scéně se objevil muž s kytarou a začala předehra. Na jeviště přichází Michal Skořepa, do té chvíle pro mě absolutně neznámý zpěvák. Malým převlekem se z něj stává Ježíš, který nechápavě pozoruje dění na jevišti, na kterém se za přispění početné hlomozící company všude něco děje. Ježíš je svědkem každodenního života prostých lidí, neostýchavých vražd, které bývají na denním pořádku, krádeží, útlaku obyvatelstva ze strany Římanů, kteří by měli chránit a dohlížet na nebezpečné živly, ale terorizují a nečinně přihlížejí bídě a kriminalitě. Ke konci předehry se Ježíš Nazaretský skrze dobro stává pastýřem oveček a jejich vyvoleným.

Ježíš přináší lidem nadějiBudu se zde vyjadřovat spíše k tomu, co mě zaujalo, než k hodnocení alternací a díla celkově, protože recenze se na našem webu již vyskytuje, a jak jsem výše psala, neviděla jsem původní verzi ve Spirále. Proto se zde obšírněji nebudu zabývat jednotlivými výkony, protože je nemohu porovnat se stávajícími, ani s minulými alternacemi. Zato zde uvidíte mnoho exkluzivních fotografií, které jinde nenajdete a které vznikly díky svolení Hudebního divadla Karlín.

Velebení KristaDěj tohoto muzikálu zajisté všichni znají. Ježíš Kristus se stane pomyslným spasitelem lidu, který si ho vyvolí, aby ho posléze zase zatratil a ukřižoval. V příběhu se objevuje jak Máří Magdaléna a Jidáš, po jehož vzoru se označení Jidáš obecně ustálilo jako člověk, který je podlý, lživý nebo klamný, Jidáš varuje Ježíše před jeho budoucnostítak i Pilát Pontský, Herodes Antipa, apoštol Šimon Petr, Šimon Zélotes a další.

V Jidášově písni „Jak ze sna procitám“ (kterého v ten večer ztvárňoval Václav Noid Bárta), je Ježíš obdivován, zatímco ho Jidáš varuje před tím, co by mohlo nastat a jeho nevole se neprojevuje až během první půle, jak by možná někdo čekal, ale je přítomná už od začátku a postupem času se ještě více prohlubuje.

Ježíšovo učení si získává mnoho lidíV písni „Proč ten shon“ se ocitáme na sklonku dne, který je jako každý jiný - strastiplný, bolestný, utrápený a zničují. Jen jediná osoba dává lidu naději. Ježíš Nazaretský. Kristus je opět obklopen svými dorážejícími stoupenci. A zde se do popředí poprvé dostává Máří Magdalena Dasha, odlišena od ostatních svým oděvem, který, ač je prostý, vyniká jako jediný červenou barvou.

Večerní časZ Písně „Vše je tak jak má být“ sálá pohodová, hřejivá i vesnická nálada, plápolá oheň, company dotváří scénu. Velmi se mi líbilo, že choreografie Pavla Strouhala k celému představení je postavena tak, aby company nezastávala jen úlohu tanečníků, kteří přijdou na scénu, udělají pár tanečků a opět odejdou, ale celé představení ztvárňují různé osoby: Máří uklidňuje Jidášeobyvatele, Ježíšovy nejvěrnější, obchodníky, žebráky, ale i Římany, rozlícený dav, atd. Toto pravidlo by podle mě mělo být samozřejmé u všech muzikálů, ne vždy tomu ale tak je.

Do popředí ale opět přichází nespokojený Jidáš. Máří opět Ježíše uklidňuje a láskyplně mu dodává podpory. I přes Jidášovu nevoli užívá vonné masti k Ježíšovu zotavení.

Hosanna, Superstar!Píseň „Hosanna“ začíná vstupem company z hlediště na jeviště. Hlediště je rozděleno na tři části, cesty k jevišti jsou čtyři a všechny byly v průběhu představení využity k hojným, příjemným a zpestřujícím nástupům účinkujících na i z jeviště. Režisér Gabriel Barre se nejspíš postaral o tento bonus a i za ten mu děkuji. V této písni přichází rozradostněný zpívající dav po stranách sálu a ke konci písně vyhání římské vojáky, kteří se snaží fanatický dav rozehnat. Dav velebí svého vyvoleného ...Výtku bych ale měla k listům, se kterými dav mává a plácá, protože v tu chvíli si mohl divák připadat spíše na výstupu mažoretek nebo roztleskávaček. To je ovšem velmi subjektivní názor, někomu jinému to nemusí připadat vůbec špatné.

Z písně „Šimon Zélótes“, kdy Ježíšovi stoupenci v čele se Šimonem ponoukají svého vůdce ke vzpouře proti tyranii, čiší obrovská energie a člověk má chuť na jeviště vyskočit a tančit s ostatními.Kristus Nazaretský rozjímá...

Šikovná je poté přestavba scény. Nefiguruje zde zcizovací efekt (je rozbita divákova iluze, že to, co vidí, je doopravdy), který by se měl v divadlech užívat pouze záměrně (být nosným prvkem představení, poukazovat na jisté skutečnosti, nutit diváka neprožívat a zamýšlet se atd.), někde se ovšem projevuje i bez záměru právě díky například vrzajícím kulisám či dlouhému tmavému čekání. Ježíš zpívá „Ubohý Jeruzalém“ a jediné světlo je namířeno na něj, divák tedy nemusí vytrpět mrtvou pauzu mezi přestavbou, ale i při ní má stále co pozorovat, přesouvání nevidí, téměř neslyší, ale ani nevypadává z prožitku, protože děj stále plyne nerušeně dál.

Probuzený Pilát PontskýV písni „Pilátův sen“, kdy Pilát Pontský Pavel Polák, mimoto umělecký ředitel Hudebního divadla Karlín, spí v posteli vedle přítelkyně/dívky/lehké ženy a poté vstává vylíčit divákům svůj sen. Sen je šikovně znázorněn pomocí postav hýbajících se za velkým plátnem, které na něj vrhají své stíny. Zde bych chtěla vidět ještě větší zděšení ve tváři Piláta, přece jenom - právě se probudil ze živé noční můry.V chrámu kvete obchod...

"V chrámu" je další velká davová scéna, a i zde člověk nestíhá sledovat vše, protože se v každém koutku jeviště něco děje díky použití různých malých scének. Můžeme vidět ženy tančící za mřížemi, harém, jehož krásky rozpoutají na jevišti bitku, Turky, otrokáře s otrokem, kašpara, na trzích se smlouvá, prodává se ovoce, látky… Tuto scénu je zajisté potřeba vidět vícekrát, aby si ji přihlížející opravdu plně vychutnal a vstřebal veškeré dění.Davy malomocných dorážejí na Ježíše

Po nastoupení žebráků, lůzy a malomocných na scénu s využitím propadel se divák najednou ocitá v úplném kontrastu k předešlé scéně, nejsou přítomny žádné rekvizity ani dekorace, a proto je tento dojem ještě více umocněn.Dobrého nepálí

Při scéně „Zavržen na věky věkův(Peníze zkropené krví), kdy Jidáš přemítá, zda zradit či nezradit, a přiklání se více k první variantě, Noid dlaní projíždí nad plamínkem ohně. Zde mě ihned napadlo přísloví 'dobrého nepálí'. Určitou spojitost by to mohlo mít, vždyť hned poté Jidáš zradí.

Potěšilo mě, že na konci scény Jidáš od ohně hned nepřešel doprostřed jeviště ke Kaifášovi Radkovi Seidlovi a Annášovi Jaroslavu Kleinovi, Jidáš zrazuje Ježíše kněžímale že odešel do předního portálu a zadním opět vešel, zatímco oba pánové sjíždí na lávce dolů. Takto to vypadá přirozeně, působí to skutečným dojmem, že Jidáš musí oba muže navštívit na „jejich“ území, že se za nimi musí vydat. Lávka se s herci zastaví nad Jidášem, čímž je zajisté poukazováno na nadřazenost vůči němu a na pohrdání jím ze strany Kaifáše a Annáše. Závěr první půle, kdy Jidáš sbírá úplatný měšec těsně předtím, než opona úplně sjede, přišel neobyčejně rychle, Stolní fotbáleka každý se určitě těšil na druhou část.

Přestávka probíhala jako obvykle poklidně a v zákulisí bylo o zábavu postaráno.
Před, mezi nebo po představení doporučuji koupi programu k představení, který určitě stojí za zmínku. Je dobře udělaný, nachází se v něm mnoho fotografií a mimo jiné obecné informace o cestě muzikálu Jesus Christ Superstar, jména všech hráčů orchestru nebo třeba životopisy umělců.

Ježíš se svými nejbližšími v zahradě GetsemanskéPoslední večeře začíná živým obrazem Leonarda da Vinciho Poslední večeře, zde bych měla malinkou výtku, a sice - pokud jsem správně pochopila, že výjev má napodobovat toto dílo, uvítala bych, kdyby bylo napodobováno co nejpřesněji. Někteří by mohli svá gesta vyladit k ještě větší dokonalosti. Ovšem je to jen malinká kosmetická vada, a možná ani to ne, většina diváků tento detail určitě neřeší a já jim to vůbec nemám za zlé.

Rozepře Ježíše a Jidáše na stoleJežíšovi nejbližší si, jak vidno, neváží pohodlí, kterého se jim dostalo, a považují je za samozřejmost. Na to Ježíš reaguje svým textem, který přechází do roztržky s Jidášem, company odebírá rekvizity a hořící svíčky ze stolu, aby Jidáš následně mohl strhnout ubrus a jeho pře s Ježíšem se poté mohla odehrávat právě na stole. Zde byla malinká změna textu, místo Ježíšových slov: „Petr ten mě zapře, všude plno lidí, jeden z vyvolených…“ bylo „Petr ten mě zapře, třikrát a ne jednou, jeden z vyvolených“. Tyto drobné odchylky na více místech v představení ale vůbec nevadí. Ježíš zůstává se svými pochybnostmi sámVšimněte si také, že fráze „Jsi Jidáš“, je použita už zde.

Píseň „V zahradě getsemanské (Děj se vůle tvá)“, kdy se setmí a ostatní nechávají Ježíše v pochybnostech a strachu, je velmi náročná a ne každý ji uzpívá. Michalu Skořepovi se to povedlo slušně. Myslím, že se účinkující nesnaží napodobovat svoji alternaci a je to jen a jen dobře. Kristus je odváděn k PilátoviAni u Michala Skořepy tomu není jinak a herecky se mi velmi líbil. „Zajetí“ je v podstatě píseň posměchu. Ti, kteří se dříve těšili Ježíšově záštitě a přízni, vbíhají do kruhu světla a z úst postupně vypouštějí urážlivá a posměvačná slova. Ježíše zatracují, výjimkou je jen Máří Magdalena, Šimon Petr Jiří Mach a Šimon Zélótes Jaromír Holub. Ježíš spolu se svými vězniteli a lůzou odcházejí do hlediště.

I když Petr Krista nezatratil, zapřel ho v písni, která se nemůže jmenovat jinak než „Petrovo zapření“,Petr zapírá Ježíše zdrcená Magdalena Šimonovi vyčítá, jak se zachoval.

Spoutaný Jěžíš před tribunemKristus před Pilátem začíná opětovným příchodem na jeviště, přičemž Kristus vrhá na diváky útrpné pohledy. Před soudem mlčí a Pilát se chce zbavit odpovědnosti tím, že Ježíše posílá k Herodovu soudu. Měla bych poznámku k řetězům, kterými je Ježíš spoután. Řetězy totiž vypadají vyleštěně a nově. Nemyslím si ale, že by tomu tak bylo ve skutečnosti, a kdyby měly alespoň jinou barvu, dojem by byl rozhodně lepší.

Grimasy Ondřeje Brzobohatého coby krále Heroda„Song krále Heroda“ je bezpochyby nejkomičtější částí muzikálu a oprávněně. Ondřej Brzobohatý v roli zářil, a evidentně ho tato role velmi bavila a baví. Pouze nevím, zda by jeho služebníci, kteří mu dělají schody, těsně pod nohy pokládají předložky a podobně, měli být oděni zrovna takto. Na druhou stranu kostýmy ještě více podtrhují tuto scénu. Kostým Heroda sám o sobě také stojí zato. Ke konci scény, kdy on a jeho patolízalové vyplazují na Ježíše jazyky a král předvádí své sólové číslo, které v minulých uvedeních nebylo, má představitel Ježíše občas nejspíše co dělat, aby se nezačal smát. I kdyby se to ovšem stalo, a já si myslím, že k úsměvu někdy dojde, stejně většina diváků nic nepozná, protože je Ježíš otočen zády k hledišti.

Výsměch Jidášovi Kaifáše, Kaifáš a Annáš mají důvod k oslavěAnnáše a dalšího muže, kteří se nad jevištěm na pravé lávce střídají na předním místě podle toho, kdo zrovna zpívá, ještě více podkopá jeho psychiku. Nikomu to ale evidentně nevadí, pánové si dál radostně připíjejí. Neodvratně tedy nastává „Jidášova smrt“, když jeho hrdlo končí ve smyčce.

Zoufalý Jidáš NoidPokud opět zhlédnete článek z premiéry, všimnete si, že Jidášův oděv se již v představení neobjevuje, ale nahradil ho úplně jiný. To jistě ocenilo mnoho diváků, neboť se na internetu objevovalo mnoho příspěvků vyjadřujících se, že jeho kostým vypadá jako tepláková souprava či indiánský úbor, Kristus před Pilátema podobně.

Záhy se objevují Pilát, Herodes po jeho pravé ruce a další muži, sjíždějící na lávce dolů. Pilát má nad sebou branku, na jejímž vrcholu se nacházejí tři kříže. Že by to byla symbolika toho, že právě Pilátův souhlas povede k této scéně? Pilát má ze všech rolí více textu než v minulých verzích, do „Pilátova soudu“ této postavě totiž přibyly věty, které byly vynechány v minulých uvedeních.

Ježíš Michal Skořepa dostává 39 ranJežíšovi je strhnut rozedraný a špinavý oděv, je bičován, pomalu mu ubývá sil a divák mu přeje, aby už výstup skončil. Prožití Michala Skořepy na jedničku. Máří se při jeho mučení odebere ze scény pryč. Zde Dasha excelovala, každou ránu prožívala s Ježíšem za pomocí různých gest a grimas, a i pro tyto detaily je právě za tuto roli nominována na cenu Thálie 2010. Bičování vykonávají dva vojáci, druhý si to evidentně užívá, a následně dostává políček od prvního. Pilát se rozhodujeZde si divák uvědomí, že i tito muži jsou lidé a ne roboti, vyrobení v kopírovacím zařízení, a že se nikdy nic nedá házet do jednoho pytle.

Ač má Pilát ze začátku snahu Ježíšovi pomoci, navzdory jeho snaze Ježíš záměrně nespolupracuje a rozlícený dav žádá Ježíšovu smrt. Pilát nakonec svolí. A je na řadě další fráze: „Myji si ruce“.

Nablýskaný Noid sestupuje ke KristoviNásleduje snad nejvíce rozporuplná píseň – „Superstar“. Jidáš, jehož v pořadí druhý a poslední kostým bych přirovnala ke kosmo Elvisovi, sjíždí dolů, a poté před Ježíšem poskakuje, postupně se k němu přidává nablýskaný bílo-stříbrný zástup dívek tančících všude na jevišti, zatímco Ježíš s přiměřeně realisticky ošlehanými zády přihlíží tomuto crazy výstupu.

Pozitivní je možná to, že slabší povaha si na chvíli oddychne od drsnějších scén, zápory této scény ovšem převládají. Jesus Christ, Superstar, vážně jsi tím, koho vzývají?!Představitel Krista nejspíše ztrácí kousek z koncentrace, hlavně ale předchozí emotivní náboj, který se účinkujícím podařil nastartovat, mizí a nahrazuje ho zcela jiný. Tuto píseň a kostýmy bych raději viděla až na děkovačce, kde by působily rozhodně lépe, protože by zároveň odlehčily dramatický konec představení. Takto je píseň jen dalším prodlužováním trýznění Ježíše Nazaretského, a nejspíš i některých diváků. Kladem je fakt, že v pozadí můžeme pozorovat orchestr s dirigentem při práci.

Ježíš si táhne svůj křížJidáš zmizí, zatímco Ježíš musí táhnout svůj kříž, a ani to moc nemusí hrát. Kříž je sice pojízdný, ale s dalšími čtyřmi muži na něm to nejspíš nejde úplně nejlépe. Po nasazení trnové koruny následuje ukřižování.

UkřižováníDotažené bylo i přibíjení ke kříži, kdy první rána vydávala jiný zvuk, než když hřeb prošel skrz a narazil do dřeva. Posledním trpícím účastníkem je Máří Magdalena. Dasha předvedla opravdu ucelený a skvělý výkon. Jediná poznámka k této scéně - postrádala jsem nápis INRI. Ježíš umírá s odpuštěním na rtech a divák má čas prožít jeho konec.

Následovala děkovačka. Celý ansábl si ten den jistě potlesk zasloužil, protože odvedl výbornou práci, a to jak company, tak zpěváci a zpěvačky. Uvolněná děkovačkaNesmím také zapomenout na orchestr, který měl jako v jednom z mála děl také možnost předstoupit před diváky a užít si potlesk za jistě vyčerpávající výkon. Muzikál Jesus Christ Superstar bych rozhodně doporučila každému vidět. Děkuji celému realizačnímu i tvůrčímu týmu za pěknou a povedenou inscenaci a přeji mnoho odehraných repríz.

Rino BrezinaKaždé představení je jedinečné, toto ale bylo jedinečné ještě jednou věcí. Představení přišel zhlédnout Rino Brezina, který u nás režíroval muzikál Jekyll & Hyde. Byl zde jen za účelem návštěvy, nebo se chystá další spolupráce? Časem se to možná dozvíme.

Za závěr vám prostřednictvím divadla Karlín přinášíme sestřih v hlavní roli s Kamilem Střihavkou. Můžete si všimnout výše zmíněného původního kostýmu Jidáše i přidaného textu Piláta.

 

HDK - videoukázka z muzikálu Jesus Christ Superstar

Komentáře k článku

* Jméno
* Mail
WWW
Přidat komentář
Opište kód   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
 
Sdílej na Facebooku

Creative Commons

Creative Commons License
Photo & text by Michal Škvor & team Musicalnet.cz is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License. Based on a work at www.musicalnet.cz

Certifikace

Tyto stránky jsou archivovány v systému Národní Knihovny v projektu

 STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR


Musicalnet.cz

Copyright © Michal Škvor & team, 2004 - 2024 pro Musicalnet.cz. Všechna práva vyhrazena. Fotografie ani články nelze používat na jiných webech bez písemného svolení autorů.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.